[1]
I. Kjelaas, «”Trollet bodde i vann med fart i” – om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn», NOA, nr. 2, nov. 2019.