[1]
H. Sollid, «Den 4. nasjonale konferansen om norsk språk som andrespråk», NOA, nr. 2, nov. 2019.