[1]
K. Tenfjord, J. E. Hagen, og H. Johansen, «Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger», NOA, nr. 1, nov. 2019.