[1]
E. Ryen, «Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt», NOA, bd. 26, nr. 2, nov. 2018.