Ryen, E. (2011) «Redaksjonelt», NOA - Norsk som andrespråk, 27(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/862 (åpnet: 29november2021).