Ruud, C. C. (2012) «Romfolket – historie og språk», NOA - Norsk som andrespråk, 28(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/859 (åpnet: 20januar2022).