Ryen, E. (2013) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 28(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/857 (åpnet: 2desember2021).