Harnæs, L. A. og van Dommelen, W. A. (2013) «Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighets-­målinger i norsk som andrespråk», NOA - Norsk som andrespråk, 29(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/849 (åpnet: 22 september 2023).