Skrefsrud, K. R. (2022) «Investering i andrespråkslæring: Tidligere nyankomne elever ser tilbake på den første norskopplæringen», NOA - Norsk som andrespråk, 38(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2164 (åpnet: 3 oktober 2023).