Gujord, A.-K. H., Bård Uri Jensen og Opsahl, T. (2021) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 37(1-2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1987 (åpnet: 27 september 2023).