Jensen, B. U. (2020) «Hypotesetesting versus utforskende statistikk i språkforskning», NOA - Norsk som andrespråk, 36(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1823 (åpnet: 4 oktober 2023).