Gujord, A.-K. H., Jensen, B. U. og Opsahl, T. (2020) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1821 (åpnet: 12august2022).