Gjervan, M. (2019) «gt»;, NOA - Norsk som andrespråk, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1714 (åpnet: 20januar2022).