Kjelaas, I. (2019) «‘Trollet bodde i vann med fart i’ - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn», NOA - Norsk som andrespråk, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1712 (åpnet: 25 september 2023).