Engen, T. O. og Ryen, E. (2019) «Lærermangfold og flerkulturell opplæring», NOA - Norsk som andrespråk, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1711 (åpnet: 6 juni 2023).