Husby, O. (2019) «Talt bokmål: Målspråk for andrespråksstudenter?», NOA - Norsk som andrespråk, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1710 (åpnet: 18august2022).