Sollid, H. (2019) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1707 (åpnet: 19januar2022).