Tenfjord, K., Hagen, J. E. og Johansen, H. (2019) «Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger», NOA - Norsk som andrespråk, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1705 (åpnet: 22 september 2023).