Henriksen, T. (2019) «Betraktninger omkring lærebøker og lærebokforskning», NOA - Norsk som andrespråk, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1703 (åpnet: 27 januar 2023).