Ryen, E. og Hvenekilde, A. (2019) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, (3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1639 (åpnet: 19mai2022).