Ryen, E. og Hvenekilde, A. (2019) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1636 (åpnet: 2desember2021).