Karlsen, J., Røe-Indregård, H., Wold, A. H., Lykkenborg, M. og Hagtvet, B. (2018) «Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn», NOA - Norsk som andrespråk, 34(1-2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1559 (åpnet: 29 mars 2023).