Ryen, E. (2018) «Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt», NOA - Norsk som andrespråk, 26(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1554 (åpnet: 6juli2022).