Ryen, E. (2018) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 26(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1551 (åpnet: 21 september 2023).