Gujord, A.-K. H. (2017) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, (2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1421 (åpnet: 12august2022).