Opsahl, T. (2017) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 33(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1411 (åpnet: 22 september 2023).