Opsahl, T. og Aarsæther, F. (2016) «Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga», NOA - Norsk som andrespråk, 31(1-2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1186 (åpnet: 22 september 2023).