Kjelaas, Irmelin. 2019. «‘Trollet Bodde I Vann Med Fart I’ - Om Stimulering Av Ord- Og Begrepskompetanse Hos flerspråklige førskolebarn». NOA - Norsk Som andrespråk, nr. 2 (november). http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1712.