Engen, Thor Ola, og Else Ryen. 2019. «Lærermangfold Og Flerkulturell opplæring». NOA - Norsk Som andrespråk, nr. 2 (november). http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1711.