Ryen, E. (2013). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/857