Gjervan, M. (2019). Margareth Sandvik og Marit Spurkland: <i>Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen</i>. NOA - Norsk Som andrespråk, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1714