Kjelaas, I. (2019). "Trollet bodde i vann med fart i" - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. NOA - Norsk Som andrespråk, (2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1712