Ryen, E., & Hvenekilde, A. (2019). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, (3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1639