Ryen, E. (2018). Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1554