Ryen, E. (2018). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 26(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1551