Ryen, E., & Simonsen, H. G. (2016). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1188