(1)
Ruud, C. C. Romfolket – Historie Og språk. NOA 2012, 28.