(1)
Kjelaas, I. ”Trollet Bodde I Vann Med Fart i” – Om Stimulering Av Ord- Og Begrepskompetanse Hos flerspråklige førskolebarn. NOA 2019.