(1)
Husby, O. Talt bokmål: Målspråk for andrespråksstudenter?. NOA 2019.