(1)
Sollid, H. Den 4. Nasjonale Konferansen Om Norsk språk Som andrespråk. NOA 2019.