(1)
Tenfjord, K.; Hagen, J. E.; Johansen, H. Norsk andresprÄkskorpus (ASK) - Design Og Metodiske Forutsetninger. NOA 2019.