(1)
Henriksen, T. Betraktninger Omkring lærebøker Og lærebokforskning. NOA 2019.