(1)
Kjelaas, I.; van Ommeren, R. Legitimering Av flerspråklighet. En Kritisk Diskursanalyse Av Fire læreplaner I språk. NOA 2019, 35.