(1)
Ryen, E.; Simonsen, H. G. Tidlig flerspråklighet – Myter Og Realiteter. NOA 2016, 31.