[1]
Ryen, E. 2011. Redaksjonelt. NOA - Norsk som andrespråk. 27, 2 (des. 2011).