[1]
Ruud, C.C. 2012. Romfolket – historie og språk. NOA - Norsk som andrespråk. 28, 1 (feb. 2012).