[1]
Palm, K., Ryen, E. og Sollid, H. 2012. Forord. NOA - Norsk som andrespråk. 28, 2 (feb. 2012).