[1]
Kjelaas, I. 2019. ”Trollet bodde i vann med fart i” – om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. NOA - Norsk som andrespråk. 2 (nov. 2019).