[1]
Tenfjord, K., Hagen, J.E. og Johansen, H. 2019. Norsk andresprÄkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger. NOA - Norsk som andresprÄk. 1 (nov. 2019).