[1]
Palm, K., Ryen, E. og Sollid, H. 2019. Forord. NOA - Norsk som andrespråk. 1 (nov. 2019).